Dél-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XXI. kerületi Széchenyi István Általános Iskola
310401

Könyvtáros tanító/tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1212 XXI. Kerület, Széchenyi István utca 93.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolai könyvtárban elhelyezett könyvállomány kezelése, nyilvántartása, kölcsönzések lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros és bármely szakos tanár,

        - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, könyvtáros és bármely szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz, diploma másolat, sikeres elbírálás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0620/220-33-55 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76/188/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros tanító/tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76/188/2017, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros tanító/tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.