Lamberg-kastély Kulturális Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lamberg-kastély Kulturális Központ

muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a muzeális kiállítóhely anyagának gondozása, nyilvántartások vezetése, tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozások előkészítése és megtartása, múzeumi statisztika vezetése, múzeumi bolt működtetése, egyéb, vezetők által kijelölt feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, néprajz v. történelem és/vagy múzeumi menedzser,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        muzeális intézmény - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség,

        Jó szintű precizitás,

        Jó szintű kreativitás,

        Jó szintű önálló munkavégzés,

        Jó szintű csapatmunka,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-6628957 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lamberg-kastély Kulturális Központ címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2200/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Lamberg-kastély Kulturális Központ címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2200/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.lambergkastely.hu - 2017. szeptember 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.