Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási témakör: Elsősorban egészséggazdaságtani, valamint ahhoz kapcsolódóan munkagazdaságtani kutatások folytatása. A kutatások fókuszában a magyarországi egészségi állapot társadalmi, gazdasági és intézményi meghatározó tényezőinek vizsgálata áll, valamint a kutatás kiterjed az egészségi állapot gazdasági és társadalmi következményeinek elemzésére is, magyarországi és nemzetközi viszonylatban egyaránt. A kutatás egyéni szintű adatbázisokon alapul, a pályázó feladata kiterjed a nyers adatok feldolgozásában való aktív részvételre. A nyertes pályázótól elvárjuk, hogy egészséggazdaságtan területén kutatási terveket dolgozzon ki, hazai és nemzetközi kutatási együttműködéseket kezdeményezzen, valamint kezdeményezője és aktív közreműködője legyen kutatói pályázatok összeállításának. A nyertes pályázótól önálló kutatási témák vezetésére és tudományos segédmunkatársak irányítására számítunk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, Közgazdaságtudomány területén szerzett végzettség,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Legalább 3 éves tudományos oktatói, kutatói szakmai tapasztalat,

        Stata szoftver magasszintű felhasználói ismerete,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Külföldön végzett kutatómunka,

        Egészséggazdaságtan és alkalmazott ökonometria területén folytatott kutatási és oktatási tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Publikációs lista, benne a két legfontosabb mű megjelölése (illetve csatolásuk, ha nem érhetőek el nyilvános adatbázisokból),

        Egy oldal terjedelmű kutatási koncepció,

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladószelvény,

        A Kjt. 20/A. § (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/697-3915 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (7621 Pécs, Papnövelde utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat az igazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.