Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ - Szepetnek

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Királyi Pál Óvoda és ÁMK Szepetnek

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8861 Szepetnek, Petőfi utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az érvényes jogszabályoknak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának és az intézmény pedagógiai programjának megfelelő oktató, fejlesztő, nevelőmunka végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi diploma,

        óvodai nevelés területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű konfliktus kezelő készség, önfejlesztés, motivációs készség, gyermekek tisztelete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06304267106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ - Szepetnek címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 263-O/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ - Szepetnek címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 263-O/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szepetnek Honlapja www.szepetnek.hu - 2017. október 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.