Gyulai Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyulai Tankerületi Központ

pénzügyi -számviteli referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Ady E. utca 19.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kötelezettségvállalások nyilvántartása, rögzítése. Beérkező számlák iktatása, rögzítése. Vevőszámlák kiállítása, nyilvántartása, nyomon követése, fizetési felszólítások elkészítése. Utalási állományok összeállítása, banki utalások. Pénztár könyvelése, vezetése. Bank könyvelése. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos nyilvántartási, könyvelési feladatok. Adatszolgáltatások teljesítése. Kapcsolattartás intézményekkel, partnerekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        Középfokú pénzügyi végzettség

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Technikum, mérlegképes könyvelő,

        FORRÁS SQL rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Költségvetési szervnél, hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolat

        motivációs levél

        Nyilatkoztat arról, hogy a pálíázó hozzájárul személyes adatainak pályázati összefüggéssel történő kezeléséhez, valamint páylázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közlésééhez)

        büntetlen előélet a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39 §-a szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-66/795-243 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady E. u. 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 035/897-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi -számviteli referens.         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 035/897-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi -számviteli referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.