Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pont - pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

kereskedelmi és telepengedélyek ügyintézése, selejtezés és leltározás, hagyatéki ügyintézés, pénztár, szigorú számadású nyomtatványok kezelése és bélyegzőnyilvántartás, szerződésnyilvántartás, munkaidő nyilvántartás, munkavállalói személyi jövedelemadó ügyek, könyvviteli feladatok ellátása, törzskönyvi nyilvántartások, alapító okiratok kezelése, munkaköréhez tartozó rendeletek és szabályzatok előkészítése, statisztikai adatszolgáltatások teljesítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi, gazdálkodási

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        .

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,

        ASP rendszer ismerete, 1-3 év releváns gyakorlat a betöltendő munkakörben, gyöngyöstarjáni lakóhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott önéletrajz (letölthető a kozigallas.gov.hu oldalon az Önéletrajz sablon menüpontban), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás arról, hogy a kiállítása iránti kérelem benyújtása megtörtént, végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggően szükséges harmadik személy által történő megismeréséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 37/372025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1471/2017/GYT , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1471/2017/GYT, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton Dr. Jakab Csaba részére a jegyzo@gyongyostarjan.hu E-mail címen keresztül oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.