Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Intézeti gyógyszertár

Gyógyszertári szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztályos gyógyszerigények alapján összeállítja/elkészíti a gyógyszerkiadásokat. Vezeti a gyógyszerdefektust, ellenőrzi a gyógyszertári készleteket.Gyógyszer érkezésekor gondoskodik a tételes mennyiségi és minőségi átvételről. Gondoskodik a gyógyszerkészítmények, gyógyszeranyagok szabályos tárolásáról, figyeli a lejáratokat. A gyógyszer készítéshez, laboráláshoz, kiszereléshez, impleáláshoz előkészíti a szükséges anyagokat. Ellátja a kiszerelési, impleálási és dokumentációs feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Gyógyszertári szakasszisztens,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Egészségügyi alkalmasság

        Érvényes működési engedély és kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

        Szakmai önéletrajz

        Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 47/ 525 305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/10/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógyszertári szakasszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely , Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/10/2017, valamint a munkakör megnevezését: Gyógyszertári szakasszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság állásfoglalása alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK - 2017. október 23.

        Közigállás - 2017. október 23.

        Munkáltató honlapja - 2017. október 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.