Napköziotthonos Óvoda - Mátraszőlős

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Napköziotthonos Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3068 Mátraszőlős, Fő út 90.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása törvényi előírások alapján, óvodai csoportban. Széleskörű szakmai tudás, az óvodás korú gyermekek színvonalas nevelésének megvalósulása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógusi szak,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Fejlesztőpedagógus,

        Óvodapedagógusi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, lelkiismeretesség, tolerancia, együttműködési készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, lelkiismeretesség, toleranciai, együttműködési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06703802340 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Napköziotthonos Óvoda - Mátraszőlős címére történő megküldésével (3068 Mátraszőlős, Fő út 90. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Napköziotthonos Óvoda - Mátraszőlős címére történő megküldésével (3068 Mátraszőlős, Felszabadulás út 90. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/3/2017, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Postai úton, a pályázatnak a Napköziotthonos Óvoda- Mátraszőlős címére történő megküldésével (3068 Mátraszőlős, Fő út 90.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/3/2017, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az óvoda honlapja: mszovi.5mp.eu - 2017. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.