Ferenczy Múzeum - Szentendre

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferenczy Múzeum - Szentendre

gyűjteménykezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondozza a kezelésére bízott képzőművészeti gyűjteményt, ellátja a gyűjteménnyel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet - nyilvántartások, mozgatási naplók vezetése, leltározás, revízió -, részt vesz a gyűjteményfejlesztő és feldolgozómunka teljes folyamatában, gondoskodik a raktári rend kialakításáról és nyilvántartásáról, gondoskodik a műtárgyak kiadásáról és a beérkező műtárgyak fogadásáról, elhelyezéséről, valamint az intézmény kiállítási tervének megfelelően részt vesz a kiállítások előkészítésében, építésében és bontásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, múzeumi gyűjtemény és raktárkezelői szakképesítés,

        szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, művészettörténész,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és szervezési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz fényképpel, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeum - Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/827/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyűjteménykezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeum - Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/827/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyűjteménykezelő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton titkarsag@muzeumicentrum.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.