Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Jogi Osztály

múzeumi jogász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A Szépművészeti Múzeum közbeszerzési ügyeinek koordinációja, jogi közreműködés az egyes közbeszerzési eljárásokban. • Közreműködik a szervezet szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó és az egyéb igények érvényesítésében, valamint a Szépművészeti Múzeum jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében. • Részt vesz a múzeum belső szabályzatának és azok mellékleteinek megírásában, módosításában, illetve figyelemmel kíséri azok végrehajtását. • Figyelemmel kíséri a magyar és az európai uniós jogszabályok változását. • Jogi tanácsot és tájékoztatást ad, beadványokat és egyéb okiratokat készít, részt vesz a jogi munka megszervezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, jogász végzettség,

        Angol jogi szaknyelv magas szintű ismerete. Minimum 3 éves szakmai tapasztalat. Közbeszerzési területen szerzett tapasztalat. Microsoft Office alkalmazások (Word, Excel, Power Point) ismerete. Önálló munkavégzés, pontosság, szorgalom

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német idegennyelv ismerete. Jogi szakvizsga. OKJ-s közbeszerzési referens vagy közbeszerzési szakjogász végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/383-18/2017/25 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/383-18/2017/25, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi jogász.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2017. október 24.

        www.mng.hu - 2017. október 24.

        www.jogiforum.hu - 2017. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu, valamint a jogiforum.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.