Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi csoport

gazdálkodási ügyintéző (pénzügyi csoportvezető)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. sorszám: pénzügyi és számviteli feladatkör Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi csoport vezetése. Költségvetés, beszámoló készítése, előirányzat módosításokról nyilvántartás vezetése. MÁK részére havi jelentések továbbítása. Beszámolók, előterjesztések készítése a Képviselő-testületek részére.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetési szervek pénzügyi gazdálkodási feladatainak végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, regisztrált mérlegképes könyvelő,

        önkormányzatnál szerzett gazdálkodási ügyintézői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ASP tanfolyamon (gazdálkodási szakrendszer) való részvétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3683355186 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8391 Sármellék, Dózsa György utca 324. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1782-14/2017. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző (pénzügyi csoportvezető).         Postai úton, a pályázatnak a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8391 Sármellék, Dózsa György utca 324. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1782-14/2017., valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző (pénzügyi csoportvezető).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.sarmellek.hu - 2017. október 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.