Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
"Margaréta" Gyermekotthon

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2656 Szátok, Kossuth út 106-108.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A "Margaréta" Gyermekotthonban nevelésbe vett gyermekek körében fejlesztő pedagógiai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus,felsőfokú pedagógus végzettségű személy, művészetterapeuta, szociálpedagógus, óvónő, óvodapedagógus,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű együttműködési, kapcsolatteremtési képesség

        Jó szintű kommunikáció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben nem állnak fenn az 1997. évi XXXI. törvény 15. §. (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

        A végzettségeket igazoló oklevelek egyszerű másolata.

        Motivációs levél.

        Büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/32/432 060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 447-1/17. , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 447-1/17., valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásos pályázat beérkezése után az intézményben a pályázó személyes meghallgatására kerül sor. A meghallgatás után bizottság dönt a pályázat eredményéről, a munkavállaló alkalmazásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a oktatas-nograd.hu/mgyvk/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.