Oktatási Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály, Pedagógusminősítési Osztály

minősítési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet, 74. Közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Pedagógusminősítési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pedagógusminősítésre vonatkozó tájékoztatások, kérdések, jelzések kivizsgálása, ügyintézése, megválaszolása; választervezetek készítése, ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. A pedagógusminősítéssel összefüggésben tanügy-igazgatási kérdések. Részvétel a pedagógusminősítési eljárások országos szervezésében, az eljárások nyomonkövetésében, az adatok jogszerű rögzítésében a rendelkezésre álló informatikai rendszerek használatával. Pedagógusminősítéssel összefüggő jogszabályok/jogszabályi módosítások véleményezése, feldolgozása, módosítási javaslatok megfogalmazása. Kapcsolattartás, együttműködés az Oktatási Hivatal főosztályainak (pl. Pedagógiai Oktatási Központok) munkatársaival, szakmai munka támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Közszolgálati Szabályzat és a Cafeteria Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű - a közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő - szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        köznevelési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,

        megbízhatóság, terhelhetőség,

        kiváló szóbeli és írásbeli kifejezőképesség,

        ügyfél-orientáltság,

        precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-374-2216 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Oktatási Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/5475/2017 , valamint a munkakör megnevezését: minősítési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Oktatási Hivatal címére történő megküldésével (1055 , Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/5475/2017, valamint a munkakör megnevezését: minősítési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az Oktatási Hivatal honlapján - 2017. október 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.