Csarodai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csarodai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4936 Vámosatya, Szabadság utca 108.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pont pénzügyi és számviteli, valamint a 27. pont titkársági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Önkormányzat házi pénztárának vezetése, számlák, bizonylatok kiállítása ASP gazdálkodási szakrendszerben. Testületi ülés anyagainak előkészítése, meghívók kiküldése. Iratkezelési feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önkormányzati költségvetési gazdálkodás, titkársági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, gazdasági,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, pénzügyi számviteli ügyintézői, vagy mérlegképes könyvelői képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata, Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról. Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

        Nyilatkozat összeférhetetlenség megállapítására. Nyilatkozat fegyelmi büntetésről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/967-06-21 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csarodai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4844 Csaroda, Beregszászi utca 14/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1421/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-titkársági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Csarodai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4844 Csaroda, Beregszászi utca 14/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1421/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-titkársági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4844 Csaroda, Beregszászi utca 14/B. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Csarodai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el Vámosatya Község Önkormányzata polgármesterének egyetértésével. A pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát a jegyző fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csarodai Közös Önkormányzati Hivatal hírdetőtáblája - 2017. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.