Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Apáczai Csere János Tagkönyvtár

Olvasószolgálati könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati könyvtárosi tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Okleveles könyvtáros,

        Munkakör ellátásához - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Szakmai önéletrajz, Előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből alapfokú B típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű TEXTLIB integrált könyvtári rendszer ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű Jó szintű kommunikációs készség

        Jó szintű Integrált könyvtári rendszerek ismerete

        Jó szintű Szervezőkészség

        Jó szintű Kreativitás

        Jó szintű Önálló munkavégzés képessége

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 92/311-341 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Olvasószolgálati könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2017, valamint a munkakör megnevezését: Olvasószolgálati könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dfmvk.hu - 2017. október 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dfmvk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.