Acsa község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

2683 Acsa, Kossuth út 83.

Művelődési Ház Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2683 Acsa, Kossuth út 83.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtárosi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a községi könyvtárban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtárosi munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés igazolása, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-27-563-630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Acsa község Önkormányzata címére történő megküldésével (2683 Acsa, Kossuth út 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 570/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Acsa község Önkormányzata címére történő megküldésével (2683 Acsa, Kossuth út 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 570/2017, valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház Könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2683 Acsa, Kossuth út 83. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Acsa Község Önkormányzatának Polgármestere dönt. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.acsa.hu - 2017. október 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.