Szegedi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Szakképzési Centrum

munkaügyi, személyzeti előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő munkaügyi és bérszámfejtési feladatok teljes körű ellátása; személyügyi nyilvántartások vezetése; kapcsolattartás az illetményszámfejtő szervezettel és egyéb intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, munkaügyi szakképesítés,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Önálló, felelősségteljes munkavégzés, precizitás, pontosság, megbízhatóság.

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Személyügyi szervező,

        Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Motivációs levél (maximum 1 oldal).

        Végzettséget igazoló bizonyítvány másolata.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-1380-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi, személyzeti előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-1380-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi, személyzeti előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.