Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.11.13 - 2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tanítói feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 326/2013. (VIII.30) sz. Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanítói szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        A pályázó vállalja a Berettyóújfalui járás illetékességi területén történő munkavégzést.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        empátia készség, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolati példánya

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/1547-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/1547-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Tankerületi Központ fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.