Liget Óvoda - Királykerti Tagóvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Liget Óvoda - Királykerti Tagóvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1042 Budapest IV. kerület, Király utca 26-28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Megbízható, több éves szakmai gyakorlat és tudás. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Kiváló szintű a Pedagógus életpályához kapcsolódó kompetenciák megléte.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        főiskolai oklevél,erkölcsi bizonyítvány, munkaviszony igazolások

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/1-369-7006, 06/1-369-0309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Liget Óvoda - Királykerti Tagóvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 147/I/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Liget Óvoda - Királykerti Tagóvoda címére történő megküldésével (1041 Budapest, Rózsaliget köz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 147/I/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.