Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család-és gyermekjóléti alapellátás keretében családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete II. részében előírt végzettségek valamelyike,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

        B kategóriás jogosítvány, vezetési tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 20 926 8499 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1065/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1065/2017, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.3sz.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.