Csornai Margit Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csornai Margit Kórház

általános ápoló általános asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Soproni út 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

ápolói feladatok ellátása a kórház fekvőbeteg osztályain.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, általános ápoló általános asszisztens,

        A jelentkező személyes adatai, elérhetősége, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnéál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkezési dokumentációját a Bíráló Bizottság tagjai megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        geriátria, idős emberek gondozása terén tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0696/590-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csornai Margit Kórház címére történő megküldésével (9300 Csorna, Soproni út 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 373-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: általános ápoló általános asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Csornai Margit Kórház címére történő megküldésével (9300 Csorna, Soproni út 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 373-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: általános ápoló általános asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Soproni út 64. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Bíráló Bizottság dönt a beérkezett pályázatokról

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.margitkorhaz.hu - 2017. október 9.

        www.aeek.hu - 2017. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.margitkorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.