Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Lakosság-szolgálati Iroda, Általános Igazgatási Ügyek

környezetvédelmi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED, GYES- –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó u. 1-.3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 26. pont

Ellátandó feladatok:

- gyomos, parlagfüves ingatlanokkal kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, - természetvédelmi feladatok ellátása, - fakivágással kapcsolatos eljárások lefolytatása, - mezőőri járulék kivetésével kapcsolatos ügyek intézése, - természetvédelemmel kapcsolatos szakhatósági eljárások lefolytatása, hulladékkal kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

környezetvédelmi ügyintéző- döntés előkészítő munkakör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államigazgatásban, környezetvédelmi területen eltöltött gyakorlat

        Közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Rendszerezett problémamegoldás,

        Objektivitás,

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-23-522-318 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-16/2017 , valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-16/2017, valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.erd.hu - 2017. október 12.

        Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés határozott időre - GYED, GYES-en lévő kolléga távollétének idejére -szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.