Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 Taktaharkány, Honvéd utca 32.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok [különösen: 1993. évi III. tv., 1997. évi XXXI. tv., 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet] alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében, valamint 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. mellékletében az intézmény alapító okirata szerinti szolgáltatási formák vezetőire meghatározott valamely felsőfokú végzettség,

        257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        a pályázó szakmai életrajzának csatolása

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

        helyismeret (a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ munkatársainak, ügyfeleinek, épületeinek ismerete)

        szociális szakvizsga

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2017/Szem , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2017/Szem, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 Taktaharkány, Gépállomés utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2017. október 17.

        Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ hirdetőtáblái - 2017. október 17.

        Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.taktaharkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.