Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézet

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. augusztus 31. napjáig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási témakör: az egyes piacok, ágazatok, iparágak szerveződésének, a piaci szereplők és az - egyes piacokkal, ágazatokkal összefüggő közpolitikát, szakpolitikát megfogalmazó és érvényesítő - állam magatartásának vizsgálata, különösen a kapacitáskorlátos árazás illetve a digitális piacok közgazdaságtana témakörében. A kutatások jelentős mértékben támaszkodnak empirikus elemzésekre. A pályázóktól mind a verseny- és ágazati szabályozás elméleti összefüggéseinek ismeretét, mind empirikus elemzési készséget várunk. A nyertes pályázótól elvárjuk, hogy a kapacitáskorlátos árazás illetve a digitális piacok közgazdaságtana területén kutatási terveket dolgozzon ki, hazai és nemzetközi kutatási együttműködéseket kezdeményezzen, valamint kezdeményezője és aktív közreműködője legyen kutatói pályázatok összeállításának. A nyertes pályázótól önálló kutatási témák vezetésére és tudományos segédmunkatársak irányítására számítunk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, Közgazdaságtudomány,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű, a munkakör betöltéséhez szükséges számítógépes ismeretek, MATLAB, Visual Basic, NetLogo programnyelvek és Mathematica, Maple, Eviews szoftverek magasszintű felhasználói ismerete,

        Legalább 3 éves tudományos oktatói, kutatói szakmai tapasztalat,

        Rendszeres angol nyelvű publikáció,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Külföldön végzett kutatási és oktatási tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Publikációs lista, benne a két legfontosabb mű megjelölése (illetve csatolásuk, ha nem érhetőek el nyilvános adatbázisokból),

        Egy oldal terjedelmű kutatási koncepció,

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladószelvény,

        A Kjt. 20/A. § (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/697-3915 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2018., valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat az igazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati azonosítót: 14/2018. és a pozíciót: tudományos munkatárs. Adatvédelem: Az álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelését a pályázatot kiíró weboldalán (www.krtk.mta.hu) az Adatvédelem menü pont alatt található tájékoztató tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.