Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

FŐKÖNYVI KÖNYVELŐ

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag 2020. szeptember 30-ig –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1102 Budapest, Szent László tér 29.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetési szervei főkönyvi könyvelését. Végrehajtja a havi, negyedéves és éves zárlati teendőket, amelynek keretében egyeztetést végez az analitikus nyilvántartással. Elkészíti a költségvetési szerv költségvetési jelentését, mérlegjelentését, valamint feltölti a KGR rendszerébe. Részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban, valamint az év eleji nyitó és az év végi zárlati munkálatokban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 2/2017. (III. 14.) utasítása, valamint a 2018. évben a Kőbányai Önkormányzatnál a köztisztviselői illetményalap 47 000 Ft az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség;

        egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség;

        katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség;

        egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,

        mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási vagy vállalkozási szakon.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat,

        az ASP integrált pénzügyi-számviteli program ismerete,

        közigazgatási alapvizsga és szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló postai szelvény másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 1 4338 104 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/32108/2018/SZÜO , valamint a munkakör megnevezését: FŐKÖNYVI KÖNYVELŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/32108/2018/SZÜO, valamint a munkakör megnevezését: FŐKÖNYVI KÖNYVELŐ.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg, javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kobanya.hu - 2018. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 6 hónap. A Kőbányai Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a www.kobanya.hu honlapon tekinthető meg.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.