Hagyományok Háza

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hagyományok Háza

néprajzos-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Fő utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban szakmai, néprajzos-muzeológus feladatok teljes körű ellátása: a tárgyállomány katalógusának folyamatos vezetése, bővítése; revíziója, tárgygyűjtési-raktározási feladatok ellátása, kiállítások létrehozása, szervezése, bemutatása, tárlatvezetések megtartása, a műtárgypiac folyamatos figyelése, szervezés-részvétel-előadás tudományos konferenciákon, szakcikkek megírása, megjelentetése tudományos folyóiratokban és a múzeumi közművelődési feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        felsőfokú néprajzkutatói képesítés

        angol vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        felhasználói szintű internetes alkalmazások

        múzeumi nyilvántartási rendszer ismerete

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 5 év múzeumban szerzett szakmai tapasztalat

        HUNTÉKA integrált számítógépes közgyűjteményi rendszer ismerete

        közgyűjteményben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        rugalmasság, együttműködő készség, problémamegoldó képesség, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a munkakör betöltése esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20-361-9227 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1049-16/2018 , valamint a munkakör megnevezését: néprajzos-muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével (1011 Budapest, Corvin tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1049-16/2018, valamint a munkakör megnevezését: néprajzos-muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hagyományok Háza honlapja - 2018. augusztus 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.