Kiskőrösi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Hrúz M. utca 2/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény informatikai eszközei és hálózata üzemképességének biztosítása, szerver üzemeltetés, mentések, alkalmazások telepítése, hálózatbiztonsági feladatok. A kollégák IKT eszközhasználatának támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, rendszergazda szakképesítés,

        cselekvőképesség

        bűntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a bűntetlen előélet igazolására, továbbá annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat a pályázat harmadik személynek továbbítására vonatkozó hozzájárulásról

        nyilatkozat személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 78/511-592 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrösi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kiskőrösi EGYMI 6200 Kiskőrös, Hrúz M. utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/026/00093-16/2018 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrösi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/026/00093-16/2018, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kiskőrösi Tankerületi Központ

        Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Óvoda, Ált. Isk. és Készségfejlesztő Iskola

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.