Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

ügyfélszolgálati ügyintézői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1102 Budapest, Állomás utca 26.

Budapest, 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ügyfelek önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben történő általános felvilágosítása. Az ügyfelek általános segítése ügyeik intézésében. Beadványok, kérelmek átvétele. Panaszok kezelése. Egyéb ügyfélszolgálati tevékenységgel összefüggő feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 2/2017. (III. 14.) utasítása, valamint a 2018. évben 47 000 forint az illetményalap az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A Kőbányai Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a www.kobanya.hu honlapon tekinthető meg.

        I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintéző vizsga

        II. besorolási osztályban: közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államigazgatási ügyfélszolgálati területen szerzett szakmai gyakorlat.

        Kommunikációs területen szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartására, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,

        - iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,

        - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 1 4338-170 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/31953/2018/SZÜO. , valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati ügyintézői.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/31953/2018/SZÜO., valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati ügyintézői.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg, javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kobanya.hu - 2018. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 6 hónap. A Kőbányai Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a www.kobanya.hu honlapon tekinthető meg.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.