Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

Technikai munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Hatvany Serfőzde és Kávézó működésének biztosítása: a Múzeum Serfőzde felügyelete; vendégek fogadása, kiszolgálása; tájékoztatás; sörfőzés előkészítése, lebonyolítása, kapcsolattartás a sörfőző mesterrel; a főzés folyamatának felügyelete; pénztárgép kezelése; eladásokról leltár készítése; jelzés a gazdasági ügyintéző felé a megrendelések szükségességéről; a főzés folyamatának ellenőrzése; a sörpalackozással kapcsolatos feladatok ellátása; készletnyilvántartás; a Serfőzde technikai és műszaki működésének felügyelete, hiba esetén annak jelentése, jegyzőkönyv készítése; a serfőző berendezések kisebb hibáinak javítása; a Serfőzde működéséhez szükséges adminisztrációs feladatok ellátása; rendezvények alkalmával a teremrendezésekben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, Vendéglátó,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló, pontos munkavégzés

        Kiváló szintű rugalmas, nyitott személyiség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 251/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Technikai munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 251/2018, valamint a munkakör megnevezését: Technikai munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.