Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási és szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal, és Kirendeltségei .

Fejér megye, 8088 Tabajd, Dózsa Gy. utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

14. Hatósági feladatkör, 9. Szociális és gyámügyi feladatkör, 27. Titkársági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános igazgatási feladatok ellátása, hatósági és birtokvédelmi ügyek intézése. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, és a helyi rendeletekben foglaltak alapján szociális segélyekkel, települési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézői feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú végzettség, felsőfokú képesítés

        Önkormányzatnál, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat, 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alap és/ vagy szakvizsga.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 (22) 594-036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8086 Felcsút, Fő utca 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/2229/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási és szociális ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8086 Felcsút, Fő utca 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/2229/2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási és szociális ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.