Szépművészeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Jogi Osztály

Múzeumi jogász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szépművészeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódó jogi feladatok elvégzése. Az intézmény belső szabályzatainak előkészítése, véleményezése. Az intézmény közbeszerzési ügyeinek koordinációja, jogi közreműködés az egyes közbeszerzési eljárásokban. A szervezet szerződéseinek előkészítésében, a szerződésekből származó és az egyéb igények érvényesítésében, valamint az intézmény jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében való közreműködés. Jogi tanácsadás és tájékoztatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Egyetem, állam- és jogtudományi doktori végzettség. Közbeszerzés területén szerzett minimum 2 éves tapasztalat. Legalább 3-5 éves jogi gyakorlat. Felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Jó problémamegoldó készség. Jó kommunikációs- és együttműködési készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogi szakvizsga. Angol/német/olasz/francia/spanyol nyelvek ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz. Bruttó bérigény. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez, illetve kérjük megjelölni, amennyiben nem járulna hozzá nevének és e-mail címének megtartásához a pályázat lezárását követően (a munkáltató a honlapján közzétett adatkezelési szabályzat szerint kezeli az adatait).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-29/2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-29/2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi jogász.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2018. augusztus 20.

        www.mng.hu - 2018. augusztus 20.

        www.jogiforum.hu - 2018. augusztus 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, a www.jogiforum.hu, valamint saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.