Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása, családgondozás, segítő beszélgetések, prevenciós programok szervezése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet; II. részében felsorolt képesítési előírások,felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        erkölcsi bizonyítvány, 3 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        saját gépkocsi

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okmányok, motivációs levél, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96/242-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 270/2018 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 270/2018, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

pályázat benyújtását követő személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tszszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.