Apróka Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Apróka Bölcsőde

Kisgyermekgondozó, -nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.10.01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Diófa utca 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tevékenysége során gondozza a rábízott gyermekeket, valamint nevelési feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Kisgyermeknevelő, -gondozó,

        Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Csecsemő- és kisgyermeknevelő,

        kisgyermeknevelő munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs és kapcsolatteremtési készség, terhelhetőség, megbízhatóság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul és a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 062050128504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Apróka Bölcsőde címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Diófa utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermekgondozó, -nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Apróka Bölcsőde címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Diófa utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermekgondozó, -nevelő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2072 Zsámbék, Diófa utca 2/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zsambek.hu - 2018. szeptember 1.

        www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás kezdetén 3 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.