Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör II. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Az építési beruházások, felújítások, pályázatok előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés. - Ellátja az önkormányzat közbeszerzéseivel kapcsolatos műszaki jellegű előkészítő és végrehajtó feladatokat. - A műszaki, beruházási feladatokkal kapcsolatos szerződések, megrendelések előkészítése. - Az Önkormányzat vagyontárgyaival kapcsolatos testületi, bizottsági, vezetői döntések előkészítése és végrehajtása. - Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások előkészítése. - Szakhatósági jogkör gyakorlásában eljár más hatóságok engedélyezési eljárása során. - Közreműködik a vízelvezetéssel, csapadékvíz elvezetéssel, a települési vízellátással és a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. - Településüzemeltetési feladatok végrehajtása. - Ingatlanjogi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Zsámbék Város Képviselő-testületének 24/2016(IX.30.) rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        45/2012(III.20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajz,

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés elindítását igazoló dokumentum.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, műszaki, építész/építőmérnöki végzettség,

        Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 23 565 613 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1063/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1063/2018, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Zsámbék Város Jegyzője bírálja el. A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozigallas.hu - 2018. szeptember 3.

        www.zsambek.hu - 2018. szeptember 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.