Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola AM

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola AM

Magyar szakos tanár vagy magyar-angol szakos tanár, magyar-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1106 Budapest, Maglódi út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar nyelv és irodalom órák oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola AM címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 159 , valamint a munkakör megnevezését: Magyar szakos tanár vagy magyar-angol szakos tanár, magyar-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola AM címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 159, valamint a munkakör megnevezését: Magyar szakos tanár vagy magyar-angol szakos tanár, magyar-bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.