Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Múzeum-Bányászati és Ipari Skanzen

Karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Vágóhíd utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bányászati és Ipari Skanzen területének, udvarának a tisztántartása, gondozása továbbá a múzeum területén, helyiségeiben előforduló javítási munkák elvégézse, a folamatos üzemeltetés biztosítása. Az észlelt és jelzett hibák javítása, napi karbantartási feladatok ellátása. Közreműködés rendezvények, kiállítások előkészítésében, lebonyolításában, bútorok, berendezési tárgyak mozgatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, víz-, gáz-, fűtésszerelő, asztalos, festő, burkoló,kőműves, lakatos,

Elvárt kompetenciák:

        önálló, munkavégzésre és csapatban való tevékenységre alkalmasság, megoldáskereső hozzállás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

        önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/251-6007 vagy 34/688-192 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 133/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 133/2018, valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.