Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
Család- és gyermekjóléti szolgálat

gyermek pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2091 Etyek, Magyar utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család- és gyermekjóléti szolgálathoz forduló gyermekek pszichés megsegítése egyéni -és csoportfoglalkozás keretén belül

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, gyermekpszichológus,

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. Tv 15.§.(8) bekezdésében foglalt kizáró okok vele szemben nem állnak fenn, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány )

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, klinikai gyermek szakpszichológus, módszerspecifikus képesítés,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázó személyi adatait is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/3511043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény címére történő megküldésével (2091 Etyek, Magyar utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 454/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gyermek pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény címére történő megküldésével (2091 Etyek, Magyar utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 454/2018, valamint a munkakör megnevezését: gyermek pszichológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat feltételeinek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján a kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül.A munkáltató a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.segitokezetyek.hu - 2018. augusztus 31.

        www.webetyek.hu - 2018. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.segitokezetyek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.