Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban olvasószolgálat, tájékoztatás, számítógépes nyilvántartás és kölcsönzési rendszer kezelése, könyvtárhasználati foglalkozások tartása, rendezvények, pályázatok, versenyek szervezése, lebonyolítása és azok népszerűsítése, illetve egyéb munkaköri leírásban meghatározott feladatok. A programok megfelelő adminisztrációs kísérése, kapcsolattartás, szakmai dokumentáció készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, könyvtáros, informatikus könyvtáros,

        Hasonló munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A SZIKLA program megbízható ismerete, részvétel könyvtárszakmai projektben, részvétel kulturális közfoglalkoztatási programban

Elvárt kompetenciák:

        kreativitás, kezdeményezőkészség, empátia, terhelhetőség, precitizás, pontosság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-29-541-643 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat az intézményvezető véleményezi, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó(ka)t meghallgatja,majd elbírálja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyalikozhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.