Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS STRATÉGIAI FŐOSZTÁLY

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Nemzeti Múzeum (és filiáléi) kiállításainak, programjainak, rendezvényeinek folyamatos ismertetése a turisztikai piacon. Együttműködések kialakítása szállodákkal, turisztikai irodákkal, az idegenforgalom piaci szereplőivel. Kapcsolattartás a múzeum filiáléival, pályázatírás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, idegenforgalmi, turisztikai szakirány,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű Microsoft Office,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Történelem BA/MA végzettség,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Orosz nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Francia nyelvből középfokú B típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Múzeumi gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Kiterjedt kapcsolati háló az idegenforgalom, turisztika területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Önálló munkavégzés képessége

        Kreativitás

        Jó kommunikációs készség

        Innovatív gondolkodás

        Elhivatottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum

        A Kjt. 20/A§ (5)bekezdés b) pontja alapján hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 3277718 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/1907-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/1907-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatoknál, a területet felügyelő főosztályvezető javaslata és véleményének figyelembe vételével, a munkaviszony létesítéséről, az MNM Főigazgatója dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Nemzeti Múzeum honlapja - 2018. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.