Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye

2 fő ápoló-gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2433 Sárosd, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idős otthonban élők testi-lelki gondozása; részt vesz a lakók személyi higiénéjének biztosításában, az étkeztetési feladatok ellátásában, a szabadidős programok szervezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 57/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatójának utasításai a mindenkori költségvetési jogszabályok az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírtak,,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális gondozó OKJ, Eü.iskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai valamint szakképzettséget igazoló okmányok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-25-509-305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye címére történő megküldésével (2433 Sárosd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29-105/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő ápoló-gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8154 Polgárdi- Tekerespuszta, - - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29-105/2018, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő ápoló-gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2433 Sárosd, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fmiszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.