Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
hódmezővásárhelyi és makói Egészségfejlesztési Irodába

projekt asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.10.01-2019.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József .

Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sport rendezvények, programok teljes körű szervezése, dokumentálása; az Egészségfejlesztési Iroda napi tevékenységének szervezése; projekt adminisztráció: dokumentumok rendszerezése, a jelentések elkészítése; irodai tevékenység, keletkező dokumentáció papír alapú és elektronikus nyilvántartása, rendszerezése;rendezvények szervezése; kapcsolattartás az együttműködő partnerekkel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) CSMEK Kollektív Szerződésének az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, sportszervezés, egészségfejlesztés, rekreáció, andragógia, rendezvényszervező vagy kommunikáció szakirányon,

        minimum BSc diploma

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

        emelt szintű Word és Excel ismeret

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

        munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angol nyelvismeret

        jó kommunikációs képesség

        ECDL számítógép-használói végzettség

        rekreáció és sport szervező

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3603-34-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: projekt asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3603-34-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: projekt asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, amely a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó(ka)t meghallgatja. A felkért előkészítő bizottság véleményezését követően a pályázatokat a főigazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e a kinevezés jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csmekhm.hu

        www.evp.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.