Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar dékánja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar
Magatartástudományi Intézet nem önálló Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.10.01-2020.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zs. körút 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magatartástudományi Intézet által koordinált, magyar és angol nyelvű magatartástudományi tantárgyak oktatásban való részvétel. Az egészségpszichológus képzésben való részvétel, előadások, szemináriumok és gyakorlatok tartása, oktatási segédanyagok készítése, részvétel az oktatásfejlesztésben. Tudományos diákköri dolgozatok, szakdolgozati témák vezetése. Tudományos kutatómunka végzése és az eredmények publikációja a hazai és külföldi szakirodalomban. Pályázatok írása és azok megvalósításában való részvétel. Szakképesítésnek megfelelő szakértői tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológia MA, vagy egészségpszichológia MSc, vagy pszichiáter szakorvosi végzettség; PhD fokozat, vagy megkezdett PhD tanulmányok,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        klinikai szakpszichológusi szakvizsga és szakmai gyakorlat,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        felsőoktatásban szerzett oktatási tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz; a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudását igazoló okiratok másolata; a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke; külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-52/255-594 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar dékánja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. Magatartástudományi Intézet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONKDH/123/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar dékánja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONKDH/123/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntés előtt a benyújtott pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőkkel személyes megbeszélésre kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2018. szeptember 10.

        www.nk.unideb.hu - 2018. szeptember 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nk.unideb.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.