Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Védőnői szolgálat

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Madách út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004.(V.21.)ESZCSM rendeletben foglalt feladatok ellátása az adott védőnői körzetben, valamint az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.IX.3./NM rendeletben foglaltak végrehajtása a mindenkori szakmai irányelveknek és útmutatóknak megfelelően, az ANTSZ szakmai irányítása alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Védőnői szak,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; motivációs levél; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20/236-3336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2018, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balassagyarmat.hu - 2018. szeptember 7.

        Balassagyarmat Városi Televízió Képújság - 2018. szeptember 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.