Esztergomi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola

gitártanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gitár hangszer tanítása. Szakjainak megfelelő órák, valamint az Nkt.4.§ (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-362-7613 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Esztergomi Zsolt Nándor AMI, 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/10-40/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gitártanár.         Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/10-40/2018, valamint a munkakör megnevezését: gitártanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.