Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum
Gazdasági Hivatal

gazdasági szakalkalmazott (pénzügyi ügyintéző)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gazdasági Hivatal titkársági feladatainak ellátása, belső iktatórendszer kezelése; átutalások előkészítése, indítása GIRO Electra banki rendszerben; bankkivonatok napi szintű feldolgozása, bankok szabályszerű felszerelése; bankposta kezelése; vevő számlák elkészítése, továbbszámlázott szolgáltatások elszámolása partnerek felé; vevőtartozások figyelemmel kísérése, fizetési felszólítások elkészítése, kiküldése; mobil- és vezetékes telefon keret figyelése, túllépések kiszámlázása; részvétel a rendszeres és ad-hoc kimutatások, jelentések, statisztikák összeállításában; aktívan részt vesz a havi, negyedéves, éves zárási teendők végrehajtásában. Leltározásban való közreműködés, áfabevallás, cégautó adó bevallás, rehabilitációs hozzájárulás bevallás határidőben történő elkészítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pénzügyi ügyintéző,

        államháztartási számviteli területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ÁNYK felhasználói szintű ismerete

        MÁK-ELECTRA program felhasználói szintű ismerete

        CT-Ecostat integrált rendszer felhasználói szintű ismerete

        Magyar állampolgárság vagy jogszabály szerint bevándorolt vagy letelepedett státusz, cselekvőképesség, bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás), vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény

        Nyilatkkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 473-2430 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/533-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági szakalkalmazott (pénzügyi ügyintéző).         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/533-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági szakalkalmazott (pénzügyi ügyintéző).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat szakmai bizottság bírálja el. A bizottság személyes beszélgetésre hívhatja be a pályázókat. A pályázat nyerteséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Sikertelen felvétel esetén a beküldött dokumentumokat megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.neprajz.hu - 2018. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.