Néprajzi Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum
Gazdasági Hivatal

gazdasági szakalkalmazott (kontírozó könyvelő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tárgyi eszközök és a készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása; leltározásban való közreműködés; kiadások és bevételek pénzügyi teljesítésének kontírozása és könyvelése; kincstári és főkönyvi könyvelés közti pénzforgalmi egyeztetésekkel kapcsolatos feladatok ellátása és azok módosítása; előirányzatok, keretek felhasználásának figyelése, részvétel a rendszeres és ad-hoc kimutatások, jelentések, statisztikák összeállításában; aktívan részt vesz a havi, negyedéves, éves zárási teendők végrehajtásában; aktívan részt vesz az időközi költségvetési jelentés, mérlegjelentés, éves beszámoló elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        államháztartási számviteli területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

        CT-Ecostat integrált rendszer felhasználói szintű ismerete

        Magyar állampolgárság vagy jogszabály szerint bevándorolt vagy letelepedett státusz, cselekvőképesség, bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás), vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény.

        Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 473-2430 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/534-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági szakalkalmazott (kontírozó könyvelő).         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/534-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági szakalkalmazott (kontírozó könyvelő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat szakmai bizottság bírálja el. A bizottság személyes beszélgetésre hívhatja be a pályázókat. A pályázat nyerteséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Sikertelen felvétel esetén a beküldött dokumentumokat megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.neprajz.hu - 2018. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.