Ceglédi Tankerületi Központ Nagykátai Iroda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mátray Gábor Általános Iskola

Matematika-fizika-technika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2760 Nagykáta, Jászberényi út 76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika-fizika-technika tantárgy oktatása pedagógiai program alapján, egyéb pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-fizika-technika szak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 29/640731 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Nagykátai Iroda címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Jászberényi út 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nk/HR-703/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Matematika-fizika-technika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Nagykátai Iroda címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nk/HR-703/2018, valamint a munkakör megnevezését: Matematika-fizika-technika szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2760 Nagykáta, Jászberényi út 76. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás alapján az intézményvezető javaslatára a tankerületi központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.