Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Gyűjteményi Főosztály

főosztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest XIV. ker., Városliget, Vajdahunyadvár .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főosztályon dolgozó muzeológusok, gyűjteménykezelők, restaurátorok, preparátorok munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése. A főosztály kezdő szakembereinek szakmai irányítása, az irányítást végzők egységes útbaigazítása. A gyűjtemények megőrzésével, fejlesztésével, adminisztrációjával kapcsolatos feladatok kiadása, ellenőrzése. Az intézményben folyó tudományos tevékenység és ezen irányú munkájának összehangolása. A kiállítások felügyeletének, az új kiállítások és projektek szakmai előkészítése. A revízióval és a digitalizálással kapcsolatos feladatok irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlati - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakirányú tudományos fokozat,

        múzeumi gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Bármely nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, társalgási szinten

        Szakirányú tudományos tevékenység

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szervező és irányító képesség,

        Rendszerszemléletű és stratégiai gondolkodás, precizitás, következetesség, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, szakmai elképzelését tartalmazó motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 698/2018 , valamint a munkakör megnevezését: főosztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (1146 Budapest, Városliget Vajdahunyadvár liget -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 698/2018, valamint a munkakör megnevezését: főosztályvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton allaspalyazat.foosztalyvezeto@mmgm.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mmgm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.