Bihari Egyesített Szociális Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bihari Egyesített Szociális Intézmény

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4138 Komádi, Fő utca 222-224.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fogyatékkal élők képességfejlesztése, a készségek kialakítása és a személyiségfejlesztés elősegítése. Pedagógiai jellemzések, egyéni fejlesztési tervek készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, pedagógus, pszichopedagógus, szociálpedagógus,

        Pedagógiai területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet, Magyar állampolgárság, Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai tapasztalatot igazoló referencia levél,

        Önálló, felelősségteljes munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; (a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerint büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok).

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-5050-204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bihari Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (4130 Derecske, Sas utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HBMK-48-36/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bihari Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HBMK-48-36/2018, valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZGYF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének honlapja - 2018. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kitöltése után határozatlan időre jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a hajdubihar.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.