Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Régészeti osztály

régész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári Pál utca 1/H.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egyéni éves munkaterv és a régészeti feltárási megbízatások alapján látja el feladatait. Régészeti feltárások szakmai irányítása, dokumentáció készítése, illetve beosztott régészként közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásában. Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A végzett munkáról beszámolási kötelezettsége van éves jelentés formájában. Feladata a megyei hatókörű városi múzeum gyűjtőterületéhez tartozó régészeti feladatok ellátása (elsősorban népvándorláskor, középkor). Szükség szerint más régészeti korszakok régészeti munkáit is elvégzi a megye egész területén, a vezető régész egyetértésével. Szükség szerint együttműködik a Régészeti Osztály valamint a Gyűjteményi Osztály által kialakított közös feladatokban a vezető régész egyetértésével. Figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos pénzügyi és jogszabályi előírásokat. Gondozza, fejleszti a régészeti gyűjteményt. Folyamatosan végzi a régészeti anyag leltározását, nyilvántartását, a nyilvántartásban előírt naplók (gyarapodási napló, mozgatási napló, kölcsönzési napló, szekrénykataszter) vezetését, feldolgozásokat, publikációkat készít.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA (vagy ezzel egyenértékű végzettség) régészet szak,

        Német nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

        68/2018. (IV.9.) Korm.rend. 23. § 2-4. bek. régészeti feltárás vezetéshez szükséges gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Népvándorláskori vagy archeometria szakirányú régész,

        Nagyberuházások megelőző feltárásain szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettségek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum címére történő megküldésével (9021 Győr, Király utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/3 , valamint a munkakör megnevezését: régész.         Postai úton, a pályázatnak a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum címére történő megküldésével (9021 Győr, Király utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/3, valamint a munkakör megnevezését: régész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.romer.hu - 2018. augusztus 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.romer.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.